Drukuj

Spotkania informacyjne w Gorzowie Wlkp. dla studentów: 21.01.2015 r., 22.01.2015 r., 29.01.2015 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. zaprasza studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich, na spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną poruszone zagadnienia związane z możliwością uzyskania wsparcie ze środków UE.

Specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego przedstawi ogólne założenia programów na lata 2014-2020 oraz działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim. Podczas spotkań studentom przekazane zostaną także informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach dostępnych i planowanych form wsparcia w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Uczestnicy będą mogli także poznać podstawowe źródła pozyskiwania informacji – konsultant wskaże najważniejsze strony internetowe związane z ogólną informacją na temat funduszy unijnych, ogłaszanych konkursów, jak również portale służb zatrudnienia. Spotkania mają też na celu przedstawienie możliwości udziału w projektach unijnych, dających szansę na odbycie szkoleń, staży czy zdobycie nowych kwalifikacji, które w konsekwencji ułatwią uczestnikom wejście na rynek pracy.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość skorzystania z materiałów informacyjno-promocyjnych.

Terminy spotkań:

  • 21 stycznia 2015 r. (środa), godzina 10:00 – 12:30, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, Budynek nr 5, sala 106;
  • 22 stycznia 2015 r. (czwartek), godzina 15:30 – 18:00, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, Budynek nr 5, sala 106;
  • 29 stycznia 2015 r. (czwartek), godzina 15:30 – 18:00, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, Budynek nr 5, sala 106.

Dodatkowe informacje udzielają konsultanci w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., ul. Łokietka 22, tel. 95 7390 386, e-mail: lpi@lubuskie.pl.

Spotkania informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.