Drukuj

Spotkanie dotyczące podsumowania konsultacji społecznych założeń RPO-L2020

Szanowni Państwo,

10 września 2013 r. odbyło się spotkanie podsumowujące cykl konsultacji społecznych dotyczących założeń Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście reprezentujący wszystkie szczeble samorządów województwa lubuskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, władze oraz pracownicy uczelni wyższych województwa oraz przedstawiciele różnych instytucji publicznych – potencjalnych beneficjentów Programu.

W trakcie spotkania Pani Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego podsumowała pierwszy etap konsultacji Założeń RPO-L2020. Pani Katarzyna Drożak, Dyrektorka Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej przedstawiła stan prac nad programem regionalnym, Pan Maciej Nowicki, Pełnomocnik Zarządu Województwa Lubuskiego ds. Polityki Spójności podsumował dotychczasowe prace związane z budową Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.

W dalszej części spotkania Pan Józef Giemza, Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich omówił stan prac nad przygotowaniem projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Pani Aleksandra Mitela – Grzybek przedstawiła zaawansowanie prac nad projektem EWT 2014-2020 (Polska/Województwo Lubuskie- Brandenburgia). Z kolei Pan Paweł Sługocki Dyrektor Departamentu LRPO oraz Pan Marek Kamiński Dyrektor Departamentu EFS przedstawili wnioski z wdrażania LRPO 2007 -2013 oraz komponentu regionalnego PO KL w kontekście nowej perspektywy.

 

Prezentacje ze spotkania:

Prezentacja: Podsumowanie Konsultacji społecznych Założeń RPO-L2020

Stan przygotowań RPO-L2020

Prezentacja projektu Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020

Założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Prezentacja: Prace nad projektem EWT 2014-2020 (Polska/Woj.Lubuskie – Brandenburgia)

Wnioski z wdrażania komponentu regionalnego PO KL

Wnioski z wdrażania LRPO na lata 2007-2013