Drukuj

Spotkanie informacyjne „ABC Przedsiębiorczości” w Gorzowie Wlkp. 05.02.2015 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt. „Dodaj pieniądze do pomysłu” (w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki 2007-2013), odbędzie się 5 lutego 2015 r., w godzinach od 9:30 do 15:00 w sali konferencyjnej w Punkcie Informacyjnym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Gorzowie Wlkp. Organizatorem spotkania jest Lubuski Fundusz Pożyczkowy (działający przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze), we współpracy z Lokalny Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości skorzystania z mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt:

Punkt Informacyjny Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 7390 316

tel. kom. 698 688 135

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Dla kogo?

Dla osób zainteresowanych skorzystaniem z mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu”.

Program spotkania:

09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:45  Zasady projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu” w ramach Działania 6.2 POKL

10:45 – 11:30 Prezentacja kadry projektu, oferty wsparcia szkoleniowo – doradczego oraz harmonogramu doradztwa zawodowego i biznesowego w ramach projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu”

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 12:00 Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim

12:00 – 13:15 ABC Przedsiębiorczości cz. 1

13:15 – 13:30 Przerwa kawowa

13:30 – 15:00 ABC Przedsiębiorczości cz. 2, pytania uczestników oraz podsumowanie spotkania.

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.