Drukuj

Spotkanie informacyjne „ABC Przedsiębiorczości” w Zielonej Górze 13.02.2015 r.

Informacje o spotkaniu

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt. „Dodaj pieniądze do pomysłu” (w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki 2007-2013), odbędzie się 13 lutego 2015 r., w godzinach od 10:00 do 15:00 w salce konferencyjnej w budynku Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Sulechowskiej 1 w Zielonej Górze. Organizatorem spotkania jest Lubuski Fundusz Pożyczkowy (działający przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze), we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze.

Wzięcie udziału w projekcie umożliwi skorzystanie z mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W projekcie „Dodaj pieniądze do pomysłu” mogą wziąć udział osoby, które mieszkają w województwie lubuskim i nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od momentu przystąpienia do projektu, a zamierzają ją rozpocząć i prowadzić na terenie województwa lubuskiego. W procesie rekrutacji pierwszeństwo będą miały: kobiety, osoby pracujące, pracownicy naukowi, studenci i absolwenci. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z bezpłatnych specjalistycznych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa trenerów i ekspertów z takich dziedzin jak księgowość, prawo i marketing. W ramach projektu ARR S.A. udziela nowym przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach projektu, mikropożyczki w wysokości do 50 000 zł.

Podczas spotkania, poza prezentacją ww. projektu, specjalista ds. Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze, dodatkowo przygotuje krótką prezentację dotyczącą funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie lubuskim, jak również na temat źródeł pozyskiwania informacji.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w spotkaniu, są proszone o wypełnienie zgłoszenia na szkolenie oraz o jego dostarczenie do Lubuskiego Funduszu Pożyczkowy w Zielona Góra przy ul. Chopina 14. Liczba miejsc jest ograniczona. Dokumenty – zgłoszenie na szkolenie oraz formularz zgłoszeniowy – są dostępne na stronie:

http://www.lfp.region.zgora.pl/mikropozyczki_na_rozpoczecie_dzialalnosci_gospodarczej/dokumenty_do_pobrania/

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Dla kogo?

Dla osób zainteresowanych skorzystaniem z mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu”.

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.