Drukuj

Spotkanie informacyjne na temat konkursu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Ministerstwo  Rozwoju  Regionalnego  jako  operator  programu „Rozwój miast poprzez  wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, ogłosiło konkurs na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym MRR wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego organizują spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. konkursu., które odbędzie się 1 marca 2013 r. w Sali Anny Jagiellonki na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Podczas spotkania omówiony zostanie regulamin konkursu oraz dokumentacja aplikacyjna.

Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu można przesyłać do 27 lutego 2013 r. na adres poczty elektronicznej: regionalnyeog@mrr.gov.pl, z dopiskiem konferencja w Szczecinie.

Szczegóły dotyczące spotkania oraz linki do strony o konkursie znajdują się w zaproszeniu (do pobrania poniżej):

Zaproszenie_EOG

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu, a zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu.