Drukuj

Spotkanie informacyjne nt. Kontaktu Lubuskiego

19 listopada odbyło się spotkanie informacyjne z samorządowcami w sprawie Kontraktu Lubuskiego. W spotkaniu wzięła udział Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Wicemarszałek Województwa Bogdan Nowak oraz członkowie Zespołu ds. Kontraktu Lubuskiego. Spotkanie miało wymiar informacyjny.

Celem spotkania było przekazanie generalnych uwag i opinii członków Zespołu ds. Kontraktu Lubuskiego nt. zgłoszonych koncepcji, ale także przekazanie informacji  o zmianach w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020, które są wynikiem negocjacji tego dokumentu z Komisją Europejską. Dodatkowo zwrócono uwagę na powtarzające się błędy w kartach zaproponowanych przedsięwzięć, wskazano równocześnie prawidłowe rozwiązania, które powinny znaleźć się w poprawionych kartach.

Przypomnijmy, iż Kontrakt Lubuski to dokument, który będzie umową między Zarządem Województwa Lubuskiego a jednostkami samorządu terytorialnego działających w partnerstwach i będzie dotyczyć ustalenia wspólnych celów rozwojowych, do których realizacji dążyć będą obie strony. Kontrakt będzie również zawierać wspólnie wyselekcjonowane i ustalone przedsięwzięcia inwestycyjne zgłoszone przez lubuskie miasta i gminy (poza obszarami funkcjonalnymi Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp.). Źródłem finansowania tych przedsięwzięć będzie Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, którego całkowita alokacja wynosi 906 mln euro do 2020 roku.

 

Uwagi, opinie i zalecenia dotyczące przedsięwzięć w ramach Kontraktu Lubuskiego znajdują się w załączonych prezentacjach

prezentacja nr 1

prezentacja nr 2

prezentacja nr 3

prezentacja nr 4