Drukuj

Spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla… przedsiębiorców” 04.02.2015 r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… przedsiębiorców”, które odbędą się w środę 04.02.2015 r. od godz. 12:00 w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje wprowadzające do funduszy europejskich na lata 2014-2020 (m.in. najważniejsze dokumenty regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy i najważniejsze zasady ich realizacji) oraz wstępne informacje nt. możliwości uzyskania w latach 2014-2020 dofinansowania na rozwój przedsiębiorstw w województwie lubuskim.

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje dostępne na obecnym etapie prac nad nową perspektywą finansową, tj. zaakceptowanych programów krajowych i regionalnych.

Spotkania odbędą się w dniu 04.02.2015 r. w godzinach 12:00 – 15:30:

  • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna);
  • w Gorzowie Wlkp.: Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 (budynek nr 9).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl, natomiast osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 22.01.2015 r. do 02.02.2015 r. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze) lub z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu: 95/ 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkania informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Materiały informacyjne ze spotkania:

Moduł 2 – Wprowadzenie do Funduszy Europejskich

Moduł 3 – Zasady finansowania projektów

Moduł 4 – Dofinansowanie na B+R

Moduł 5 – Dofinansowanie na rozwój działalności

Moduł 6 – Dofinansowanie na nawiązywanie współpracy sektora nauki i biznesu

Moduł 7 – Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne

Moduł 8 – Informatyzacja i działalność w internecie

Moduł 8 – Inne obszary wsparcia przedsiębiorstw

Moduł 8 – Internacjonalizacja

Moduł 8 – Ochrona własności przemysłowej

Moduł 9 – Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu

Moduł 10 – Prezentacja PIFE i źródła

MŚP Horyzont

Ulotka – inteligentne specjalizacje