Drukuj

Spotkanie informacyjne w Zielonej Górze 29.01.2015 r. dla PUP dotyczące inicjatywy Gwarancja dla młodzieży w ramach POWER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym realizacji inicjatywy Gwarancja dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Spotkanie odbędzie się dnia 29.01.2015 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15. Do współorganizacji spotkania włączył się Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy zainteresowanych powyższą tematyką oraz dyskusją dotyczącą wsparcia osób młodych na rynku pracy.

Agenda spotkania*:

10:00 – 10:10 Powitanie uczestników.

10:10 – 10:25 Źródła informacji – Punkty Informacyjne, portale internetowe, inne sieci informacyjne – prezentacja Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

10:25 – 10:45 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce – założenia ramowe.

10:45 – 11:15 Przedstawienie wyników badania pt. „Pogłębiona analiza sytuacji bezrobotnych osób młodych na lubuskim rynku pracy”, opracowanego na potrzeby realizacji Gwarancji dla młodzieży w województwie lubuskim.

11:15 – 11:45 Wsparcie dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa.

12:00 – 12:15 Stan prac nad wdrożeniem PO WER.

12:15 – 13:15 System realizacji PO WER: omówienie najważniejszych dokumentów, zasad organizacji konkursów oraz istotnych kwestii związanych z realizacją projektów.

13:15 – 13:45 Omówienie kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych PUP w osi priorytetowej I PO WER.

13:45 – 14:15 Dyskusja, podsumowanie spotkania.

* Organizator zastrzega, że agenda spotkania może ulec zmianie.

Informacje dot. spotkania można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15, pokój 308 A, tel. 68 4567684.

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.