Drukuj

Spotkanie konsultacyjne w Żaganiu

 - Rozmawiając o perspektywie finansowej na lata 2014-2020 nie możemy zapomnieć  o inwestowaniu w ludzi, edukowaniu i kształceniu Lubuszan w taki sposób, by mogli sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy – mówiła w Żaganiu marszałek Elżbieta Polak podczas konsultacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego dla samorządowców i mieszkańców powiatu żagańskiego oraz żarskiego. Spotkanie było kolejnym etapem kampanii informacyjnej na temat nowej perspektywy finansowej.

W sali konferencyjnej żagańskiego starostwa powiatowego pojawiło się kilkadziesiąt osób, zainteresowanych założeniami RPO. W swoim wystąpieniu marszałek Elżbieta Polak podkreśliła, że konsultacje w powiatach będą się odbywać do końca czerwca, a ich głównym celem jest przeprowadzenie merytorycznych rozmów dla jak najlepszego przygotowania się do wykorzystania wielomilionowego wsparcia.

- Przede wszystkim chcemy zwiększyć konkurencyjność naszego regionu, dlatego stawiamy na innowacyjność i rozwój gospodarczy oparty na wiedzy. Duży strumień środków finansowych zamierzamy  przeznaczyć min. na rozwój przedsiębiorstw, co pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy. Spotkania, jak to w Żaganiu mają służyć optymalnemu wykorzystaniu unijnych środków – powiedziała marszałek E.Polak.

Główne tematy, jakie były poruszane podczas potkania to:

  1. Potrzeba modernizacji dróg lokalnych.
  2. Specyfika zadań w obszarze melioracji.
  3. Możliwość realizacji projektów przez organizacje pozarządowe.
  4. Problem zadłużenia JST w kontekście współfinansowania projektów w nowym okresie programowania.
  5. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.