Drukuj

Spotkanie na temat inteligentnych specjalizacji w Lubuskim

W czwartek 21 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się spotkanie zorganizowane przez przedstawicieli Społecznej Akademii Nauk w ramach Narodowego Programu Foresight – wdrożenie wyników. Podstawowym celem spotkania było zaprezentowanie wyników NPF oraz dyskusja dotycząca istoty identyfikacji inteligentnych specjalizacji. Spotkanie moderował znany socjolog  dr Jerzy Głuszyński.

W pierwszej części warsztatów przedstawiciele konsorcjum Narodowego Programu Foresight  zaprezentowali metodykę identyfikacji inteligentnych specjalizacji. Następnie zaproszeni goście zapoznali się z postępem prac Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji i wyznaczeniem inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. W trakcie dyskusji poruszono tematykę metod wyznaczenia kierunków rozwoju w naszym regionie, potencjałów województwa i sposobów rozwijania kluczowych obszarów specjalizacji.

Spotkanie wykorzystano również do przybliżenia koncepcji prac nad określeniem specjalizacji naszego regionu oraz zaproszenia uczestników do aktywnej współpracy w ramach tego procesu.