Drukuj

Spotkanie przedstawicieli Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry

20 lutego 2014 r. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak spotkała się z przedstawicielami Miejskich Obszarów Funkcjonalnych dla Miast: Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony MOF dla Zielonej Góry Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk oraz przedstawiciele gmin wchodzących w skład obszaru. Natomiast na spotkaniu MOF dla Gorzowa Wielkopolskiego wziął udział Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Tadeusz Jędrzejczak, Wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego Ewa Piekarz oraz przedstawiciele gmin wchodzących w skład MOF Gorzów Wlkp. Marszałek Województwa spotkała się oddzielnie z przedstawicielami poszczególnych MOF’ów.

Przedmiotem spotkania było omówienie stanu prac nad strategiami terytorialnymi dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w poszczególnych miastach. Przedstawiono cele jakie planowane są do osiągnięcia poprzez realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie poszczególnych gmin obszaru funkcjonalnego. Prezydenci Miast oraz zespoły koordynujące przedstawiły obszary wsparcia oraz propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji w formule ZIT.

Prezydenci Zielonej Góry oraz Gorzowa Wielkopolskiego wskazali obszary w ramach których zamierzają realizować najważniejsze ze strategicznego punktu widzenia inwestycje, pozwalające na rozwój rdzenia MOF oraz wpływające na atrakcyjność gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego.

Rozmowy skoncentrowane były przede wszystkim na określeniu wielkości  środków pozwalających na sfinansowanie dodatkowych inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Rozmowy są bardzo zaawansowane.