Drukuj

„Środa z Funduszami dla… jednostek naukowych” – 05.11.2014

http://www.fundusze.lubuskie.pl/var/plain_site/storage/images/media/czeste-logotypy/nowe_logo_pife_2014_2020/40959-1-pol-PL/nowe_logo_PIFE_2014_2020_preview.jpgSieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… jednostek naukowych”, które odbędą się 5 listopada 2014 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące:

  • dofinansowania na prowadzenie badań i infrastrukturę badawczą,
  • dofinansowania na nawiązywanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu,
  • dofinansowania na działalność dydaktyczną jednostek naukowych,
  • innych obszarów wsparcia uczelni,
  • możliwości finansowania projektów uczelni w Programach krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej.

Celem spotkań będzie wyjaśnienie charakteru planowanego wsparcia (finansowanie w wymiarze naukowym i dydaktycznym, a nie infrastrukturalnym) w nowym okresie programowania 2014-2020.

Spotkania odbędą się 5 listopada 2014 r. w godzinach 12:00-15:30:

  • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna);
  • w Gorzowie Wlkp.: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. Władysława Sikorskiego 107 (sala 8).

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie: http://www.fundusze.lubuskie.pl/Aktualnosci/Sroda-z-Funduszami-dla-jednostek-naukowych-05.11.2014 do dnia 4 listopada 2014 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze) lub z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu: 95 7390-386; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.