Drukuj

„Środy z Funduszami dla…” – cykl spotkań informacyjnych nt. nowej perspektywy finansowej 2014-2020 – zapraszamy do udziału!

Od października 2014 roku realizowany będzie cykl spotkań informacyjnych poświęcony nowemu okresowi programowania 2014-2020. Celem spotkań jest popularyzacja oraz przekazanie informacji konkretnym grupom beneficjentów w poszczególnych województwach oraz promocja działalności Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Działanie realizowane jest przez Sieć PIFE w całej Polsce.

Spotkania w województwie lubuskim będą się odbywać zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp. w każdą pierwszą środę miesiąca od godziny 12:00. Organizatorami spotkań są: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., które działają w ramach Sieci PIFE w województwie lubuskim.

Cykl 6 spotkań obejmuje kilka bloków tematycznych – struktura perspektywy finansowej 2014-2020, przegląd możliwości dla danej grupy docelowej, źródła informacji o Funduszach Europejskich, indywidualne konsultacje.

Grupami docelowymi spotkań informacyjnych są wybrane grupy potencjalnych beneficjentów programów operacyjnych realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa, w szczególności: przedsiębiorcy, osoby planujące założyć działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje naukowe i badawcze, społeczności lokalne.

Szczegółowy wykaz wszystkich spotkań znajdą Państwo poniżej:

  • „Środa z Funduszami dla…” osób planujących założenie działalności gospodarczej – 1 października 2014 r.;
  • „Środa z Funduszami dla…” jednostek samorządu terytorialnego – 5 listopada 2014 r.;
  • „Środa z Funduszami dla…” organizacji pozarządowych – 3 grudnia 2014 r.;
  • „Środa z Funduszami dla…” instytucji kultury i instytucji naukowowo-badawczych – 7 stycznia 2015 r.;
  • „Środa z Funduszami dla…” przedsiębiorców – 4 lutego 2015 r.;
  • „Środa z Funduszami dla…” społeczności lokalnych – 4 marca 2015 r.

Informacje dotyczące miejsc, w których odbywać się będą poszczególne spotkania oraz szczegółowe ich opisy będą aktualizowane na naszej stronie internetowej: www.fundusze.lubuskie.pl. Dodatkowe informacje znajdziesz również na: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/srody_z_fe_22092014.aspx

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkania informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.