Drukuj

„Środy z Funduszami dla… społeczności lokalnych” w marcu 2015 r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… społeczności lokalnych”, które odbędą się w środę 04.03.2015 r. w Zielonej Górze oraz 11.03.2015 r. w Gorzowie Wlkp.

W trakcie spotkań przedstawione zostaną informacje dostępne na obecnym etapie prac nad nową perspektywą finansową, tj. zaakceptowanych programów krajowych i regionalnych, wprowadzające do funduszy europejskich na lata 2014-2020 (m.in. najważniejsze dokumenty regulujące ich wdrażanie, główne kierunki wsparcia, planowane programy) oraz wstępne informacje dotyczące dofinansowania na aktywizację społeczności lokalnych, rewitalizacje/wsparcie wspólnot mieszkaniowych, możliwości wsparcie inicjatyw społecznych w programach krajowych i inicjatyw Komisji Europejskiej.

Spotkania odbędzie się w godzinach 12:00 – 15:30:

  • w dniu 04.03.2015 r. w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna);
  • w dniu 11.03.2015 r. w Gorzowie Wlkp.: w Bibliotece Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 (budynek nr 9).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 23.02.2015 r. do 02.03.2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 23.02.2015 r. do 09.03.2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Spotkania informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.