Drukuj

STRATEG pomoże w monitorowaniu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Główny Urząd Strategiczny uruchomiły dostępną dla wszystkich bazę danych – STRATEG. Umożliwia ona śledzenie postępu w osiąganiu celów założonych w strategiach oraz innych dokumentach rządowych i unijnych.W bazie STRATEG udostępniono informacje o zawartych w dokumentach rządowych i unijnych wskaźnikach, które służą do monitorowania rozwoju kraju. Zaczerpnięto je m.in. ze strategii Europa 2020, długo– i średniookresowej strategii rozwoju kraju, a także dziewięciu tzw. strategii zintegrowanych, dotyczących innowacyjności i efektywności gospodarki,  transportu, bezpieczeństwa energetycznego i środowiska, rozwoju regionalnego, kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, sprawnego państwa oraz bezpieczeństwa narodowego. STRATEG obejmuje także wskaźniki dla Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Dzięki temu istnieje możliwość przeprowadzenia porównań międzynarodowych.

Wkrótce, po przyjęciu dokumentów niezbędnych do uruchomienia nowej puli unijnych funduszy na lata 2014-2020, w bazie znajdą się wskaźniki dla Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów operacyjnych.  STRATEG zostanie wykorzystany również jako źródło danych do oceny efektów wdrażania funduszy unijnych w obecnej perspektywie oraz w przygotowaniu nowego rozdania unijnych funduszy. Będzie on więc narzędziem dla wymaganej przez Komisję Europejską  ewaluacji wykorzystania środków europejskich. Planuje się jego systematyczną rozbudowę i udoskonalanie. Kolejnym krokiem w tym zakresie będzie uwzględnienie w bazie wskaźników wszystkich strategii rozwoju.

Baza dostępna jest na stronie internetowej strateg.stat.gov.pl