Drukuj

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” Perspektywa 2020

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi Polska, jest pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko.

Zagwarantowanie wysokiej jakości życia obecnym i przyszłym pokoleniom na poziomie, na jaki pozwala rozwój cywilizacyjny, a jednocześnie efektywne i racjonalne korzystanie z dostępnych zasobów to podstawowy warunek rozwoju zrównoważonego.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) obejmuje dwa niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa obszary. Wskazuje także kluczowe reformy i niezbędne działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 roku.

Projekt Strategii Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko został w dniu 4 maja 2011 roku przyjęty przez Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Perspektywa 2020