Drukuj

Trwają prace nad Kontraktem Lubuskim

7 lipca ruszy nabór koncepcji do Kontraktu Lubuskiego, a w październiku – negocjacje i podpisanie Kontraktu między samorządem województwa a gminami lubuskimi, które zawarły partnerstwa w celu pozyskania funduszy na Obszary Strategicznej Interwencji. Taki harmonogram został uzgodniony na spotkaniu przedstawicieli gmin z marszałek Elżbietą Polak, które odbyło się w środę w sali kolumnowej urzędu marszałkowskiego.

 

Przypomnijmy, że na Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) dla miast subregionalnych zaplanowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 14,84 proc. całej alokacji, natomiast dla obszarów wiejskich 10,5 proc. alokacji. Cała alokacja wynosi 906,1 mln euro do roku 2020.

Dotychczas w woj. lubuskim zostały wyznaczone OSI miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, które będą miejscem docelowym interwencji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Natomiast zdefiniowanego narzędzia wspierającego rozwój, wymagają miasta subregionalne oraz tereny wiejskie, wyznaczone w Strategii Rozwoju Woj. Lubuskiego jako OSI. W związku z tym Zarząd Województwa zdecydował o realizacji tzw. Kontraktu Lubuskiego. Jego rolą jest stymulowanie rozwoju na obszarach subregionalnych oraz wiejskich.

W przygotowaniach najbardziej zaawansowane są gminy powiatu nowosolskiego (tzw. Nowosolski Obszar Funkcjonalny), ponadto stosowne porozumienia zawarły Żary i Żagań (tzw. Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny) oraz gminy z północnej części województwa: Witnica, Górzyca, Słońsk, Kostrzyn n. Odrą, Słubice (tzw. Grupa Gmin G-5).  – Możecie się czuć wyróżnieni, bo jesteście pierwsi – mówiła marszałek Polak do samorządowców, którzy uczestniczyli w środowym spotkaniu roboczym w urzędzie marszałkowskim. – 7 lipca chcemy ogłosić nabór koncepcji do Kontraktu Lubuskiego, które będą weryfikowane i analizowane, a podpisanie kontraktów z Zarządem Województwa planujemy w październiku.

W swoich koncepcjach gminy, które zawiązały partnerstwa, będą przedstawiać swoje plany inwestycyjne, które chciałyby zrealizować na terenie danego obszaru, a także ich szacunkowe koszty. Weryfikację, analizę oraz ocenę koncepcji będzie przeprowadzał Zarząd Województwa wspólnie z powołanym w tym celu Zespołem ds. Kontraktu Lubuskiego. W jego skład wejdą dyrektorzy departamentów: rozwoju regionalnego, współpracy międzynarodowej, LRPO, EFS oraz wskazanych przez Zarząd innych departamentów. Zespół ten przygotuje kryteria i przedstawi Zarządowi swoje opinie i przyznaną punktację. Z kolei Zarząd Województwa będzie spotykał się z przedstawicielami gmin i ich potencjalnych obszarów funkcjonalnych, w celu negocjacji przedstawionych koncepcji do Kontraktu Lubuskiego.

Główne założenia Kontraktu Lubuskiego to

* Realizacja celów Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.

* Wzmocnienie partnerskiej współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju oraz wzmocnienie koordynacji działań tych podmiotów.

* Realizacja zintegrowanych oraz kompleksowych przedsięwzięć na danym terytorium/obszarze.

* Kompleksowe rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów.

* Podniesienie jakości i efektywności wydatkowania środków w ramach RPO-L2020.