Drukuj

Unijny budżet na lata 2014-2020

Podczas ostatniego szczytu, Rada Europejska podjęła decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Polska otrzyma 72,9 mld euro na politykę spójności, z czego połowa zostanie skierowana na rozwój regionów. Ustalenia unijnego szczytu pozwolą sprawnie przygotować nowe rozdanie Funduszy Europejskich w Polsce.

Przyznane Polsce 72,9 mld euro to kwota na politykę spójności. Jest ona drugą pod względem wielkości, po Wspólnej Polityce Rolnej, częścią budżetu unijnego. Środki te będzie można zainwestować w m.in. badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe) rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny) cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji), czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

W sumie Polska otrzyma 441 mld zł, z czego 303,6 mld zł w ramach funduszu spójności i 118,8 mld zł w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.