Drukuj

Walczymy o więcej pieniędzy w ramach RPO 2014-2020 dla Województwa Lubuskiego

Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbieta Polak rozmawiała w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego o podziale środków w nowym okresie programowania
z Marcelim Niezgodą oraz Pawłem Orłowskim, podsekretarzami stanu w MRR. Na wniosek Marszałek, ministerstwo zobowiązało się do przedstawienia informacji pokazującej konkretne wyliczenia wielkości PRO dla każdego regionu.

 

Na spotkaniu wiceministrowie wyjaśnili, że w nowej perspektywie finansowej regiony otrzymają:

a) środki uzyskane w wyniku algorytmu berlińskiego,

b) środki z rezerwy programowej, w ramach których na wsparcie ZIT-ów przeznaczonych zostanie 4,5 proc. z tej puli,

c) środki z rezerwy wykonania.

Kolejne rozmowy odbyły się 7 marca, podczas spotkania z Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską, w ramach Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.

Marszałek Elżbieta Polak zakwestionowała pierwotny podział i rozpoczęła starania o przyznanie większej puli pieniędzy dla Lubuskiego. Pani Marszałek wystosowała list do Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej z prośbą o wyjaśnienie metodologii  podziału środków.