Drukuj

Warsztaty dla koordynatorów klastrów: „Implementing a World-Class Cluster, best practices, tools and experiences”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz partnerem ICM Industrial Innovation &Technology Transfer  zapraszają koordynatorów klastrów do udziału w warsztatach

pt. Implementing a World-Class Cluster, best practices, tools and experiences

Celem warsztatów jest pozyskanie wiedzy nt.:

  • doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wdrażania statusu klastrów światowej klasy (kluczowych) w innych krajach,
  • organizacji, procesów oraz narzędzi niezbędnych dla efektywnego zarzadzania klastrami,
  • różnych aspektów transferu technologii i know-how na rynek.

Do udziału w warsztatach zachęcamy szczególnie tych koordynatorów klastrów, którzy planują podjęcie działań w zakresie ponoszenia jakości usług świadczonych na rzecz podmiotów działających w klastrze.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo do udziału w spotkaniu będą mieć beneficjenci programów oraz uczestnicy przedsięwzięć klastrowych realizowanych przez PARP.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Rejestracja, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, rozpocznie się w ciągu najbliższych dwóch dni.Prosimy o zgłaszanie jednej osoby z organizacji.

Termin rejestracji do 27 maja 2013r.

Warsztaty odbędą się

6 czerwca 2013 r. w g. 9.00-16.00

w Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4 w Warszawie.

 Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Osoba do kontaktu:

Grażyna Buczyńska, Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP

tel.: (22) 432-83-07

grazyna_buczynska@parp.gov.pl

Program warsztatów

Dodatkowo informujemy, że w dniu następnym, 7 czerwca br., odbędzie się konferencja klastrowa pn. Clusters and Cluster Policy among the Visegrad Group, organizowana przez Ministerstwo Gospodarki z udziałem przedstawicieli klastrów z państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech, Słowacji, oraz Rumunii i Bułgarii.

Konferencja odbędzie się także w Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4, w g. 10.00-17.00.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl