Drukuj

Weź udział w pracach grupy ESIF

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o ogłoszonym przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej DG REGIO naborze organizacji zainteresowanych włączeniem się do powołanej przez KE eksperckiej grupy ws. Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF).

 

 

Grupa ekspercka będzie:

  • wspierać prace Komisji w zakresie rozwoju polityki spójności, polityki rozwoju obszarów wiejskich, wspólnej polityki rybackiej oraz morskiej w różnych obszarach ekspertyz
  • wspomagać Komisję w kwestiach związanych z wdrożeniem wsparcia z funduszy ESIF
  • monitorować ewolucję polityk w dziedzinie partnerstwa i wieloszczeblowego zarządzania
  • wymieniać doświadczenie i dobre praktyki w tym obszarze.

 

Zaproszenie do przesyłania zgłoszeń skierowane jest do:

  • związków, stowarzyszeń reprezentujących władze lokalne, regionalne, miejskiej oraz inne władze publiczne
  • partnerów społecznych i gospodarczych
  • podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie takich jak partnerzy środowiskowi, NGOs, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równości płci i niedyskryminacji.

 

Ekspert reprezentujący daną organizację musi porozumiewać się przynajmniej w jednym z trzech następujących języków: angielskim, niemieckim, francuskim.

 

Aplikację (dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESIFappl )  wypełnioną w j. angielskim, niemieckim lub francuskim należy przesłać  do 5 sierpnia 2014 r. na adres: REGIO-ESIF-STRUCTURED-DIALOGUE@ec.europa.eu

 

Więcej informacji na stronie KE: http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=pl&id=1556&lang=en