Drukuj

Wybrane – inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego

Szanowni Państwo,

Prezentujemy efekt prac nad wyłonieniem inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego.

Ich wybór, jest jednym z warunków wstępnych (ex-ante) uzyskania przez województwo lubuskie wsparcia w ramach funduszy europejskich. Najważniejszym elementem procesu było wskazanie obszarów, które zapewnią naszemu regionowi osiąganie sukcesów, jak również wyznaczenie kierunków prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. W tym celu zostały przeprowadzone niezbędne badania oraz konsultacje z branżami o największym potencjale rozwojowym.

 Proces badawczy składał się z następujących etapów:

Etap I – określenie istniejących branż kluczowych oraz starterów gospodarczych w regionie.

Raport.I – Specjalizacje regionalne województwa lubuskiego

Etap II – na podstawie wyników badań zawartych w Raporcie I dokonano wnikliwej analizy pod kątem możliwości rozwoju branż kluczowych i starterów. Przeprowadzono również szereg spotkań konsultacyjnych. Na ich podstawie zostały zarekomendowane obszary inteligentnych specjalizacji. Czyli obszary o największym potencjale rozwoju w przyszłości, zakotwiczone w regionie i korzystające z potencjałów regionu oraz posiadających potencjał do tworzenia i wdrażania innowacji.

Raport.II – Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego

Wnioski z przeprowadzonych badań Etapu II  przełożyły się na  zarekomendowanie Zarządowi Województwa Lubuskiego  dwóch podejść do wyboru inteligentnych specjalizacji:  Podejście branżowe oraz podejście sektorowe.

Wyciąg z raportu – „Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego” Wyciąg zawiera dwie propozycje podejścia do procesu wyboru inteligentnych specjalizacji regionu: Podejście branżowe oraz Podejście międzysektorowe. Zarząd Województwa Lubuskiego zarekomendował do konsultacji społecznych podejście międzysektorowe.

Prezentacja – Obszary inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego

Przedstawiony materiał będzie poddawany konsultacjom do końca sierpnia br.
O terminach spotkań informacyjnych poinformujemy w najbliższym czasie.

Uwagi można również nadsyłać na adres: b.kobiernik@lubuskie.pl