Drukuj

Wyniki badań świadomości polityki regionalnej

Przedstawiamy wyniki badań przeprowadzonych w 28 krajach członkowskich UE przez Eurobarometr dotyczących świadomości polityki regionalnej UE oraz jej postrzegania przez obywateli.

 

Z badania  Flash Eurobarometer 384 („Citizens’ awareness and perception of EU Regional policy”)  wynika, iż 77% obywateli dostrzega pozytywny wpływ inwestycji regionalnych UE. Ponad trzy czwarte osób znających inwestycje prowadzone w swojej okolicy jest przekonanych, że współfinansowane projekty związane z rozwojem gospodarczym i społecznym danego regionu lub miasta przyniosą pozytywne efekty. (Polscy respondenci wykazali się najwyższy poziomem świadomości działań w ramach polityki (80%), wyprzedzając Litwinów i Czechów (67%), przy ogólnym poziomie dla UE wynoszącym 34%).

 

W załączeniu prezentujemy skróconą informację dot. wyników badania w Polsce/ogółem w UE w języku polskim, pełny raport w wersji angielskiej (110 stron) znajdą Państwo na stronie http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_384_en.pdf a  28. stronicowe podsumowanie (j.angielski) na  http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_384_sum_en.pdf