Drukuj

Wyniki Narodowego Programu Foresight „Polska 2020″

Zapraszamy do zapoznania się z raportem zawierającym wyniki Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” opracowanym w formie książkowej. Jednocześnie przedstawiamy broszurę o charakterze popularno – naukowym pt. „Polska 2020″. Spojrzenie z przyszłości”, upowszechniającą wyniki NPF „Polska 2020”.

Publikacje te stanowią podsumowanie, zrealizowanego z inicjatywy i pod nadzorem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”.

Wyniki Narodowego Programu Foresight

więcej informacji na: http://foresight.polska2020.pl/cms/