Drukuj

Zakończono konsultacje społeczne SzOOP – RPO Lubuskie 2020 oraz Kryteriów wyboru projektów EFS

Szanowni Państwo!

Zakończyły się konsultacje społeczne Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SzOOP) oraz Kryteriów wyboru projektów EFS trwające w terminie od 25 marca 2015 roku do 15 kwietnia 2015 roku. W wyniku konsultacji wpłynęło łącznie 367 uwag do SzOOP i 46 do kryteriów wyboru projektów EFS. Poniżej Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym zamieszcza zestawienie przesłanych uwag oraz odniesienia Instytucji Zarządzającej RPO-Lubuskie 2020.

Do pobrania:

1. Tabela uwag do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO-L2020

2. Tabela uwag do Kryteriów wyboru projektów EFS