Drukuj

Zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków

12 maja 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął w drodze uchwały aktualny Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok 2015.

Zgodnie z przyjętym dokumentem w IV kwartale 2015 roku zaplanowano konkurs w ramach Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju Ekonomii Społecznej poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz przesunięto planowany termin naboru wniosków w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, dla Działania 4.1 Typ I.  projektów - Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego z III kwartału 2015 roku, na I kwartał 2016 roku.

Ponadto zmianie uległa nazwa Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa naturalnego na 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego.

Harmonogram_12 05 2015