Drukuj

Założenia polityki spójności – spotkanie z lubuskimi uczelniami wyższymi

Innowacyjna gospodarka, wspierająca inteligentny rozwój regionu jest kluczowa z punktu widzenia założeń okresu programowania 2014-2020. Dlatego też rozpoczynamy publiczną dyskusję nad możliwościami, potrzebami i przede wszystkim wyzwaniami, jakie wynikają z założeń polityki spójności w kolejnej perspektywie. W pierwszej kolejności zwracamy się do przedstawicieli lubuskich uczelni wyższych.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaplanował dwa spotkania informacyjne.

Pierwsze spotkanie dedykowane uczelniom i podmiotom sfery B+R zlokalizowanym na południu województwa odbędzie się w dniu 22 lutego 2013 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze o godzinie 11.00.

Kolejne spotkanie skierowane do uczelni i podmiotów sfery B+R zlokalizowanych na północy województwa odbędzie się w dniu 4 marca 2013 r. w sali nr 110 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim o godzinie 11.00.