Drukuj

Zapraszamy do konsultacji Komisji Europejskiej projektu wytycznych w sprawie pomocy dla lotnisk i linii lotniczych

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o otwartych konsultacjach Komisji Europejskiej dot. projektu wytycznych w sprawie pomocy państwa dla lotnisk i linii lotniczych.

W konsultacjach mogą wziąć udział instytucje, organy władzy publicznej, obywatele, przedsiębiorstwa i organizacje. Komisja jest szczególnie zainteresowana opiniami organów publicznych (na szczeblu centralnym oraz regionalnym) wspierających lotniska oraz zapewniających pomoc przy rozwoju przemysłu lotniczego, jak również opiniami przedstawicieli przemysłu lotniczego.

 

Celem konsultacji jest zabranie od w/w podmiotów opinii na temat projektu wytycznych w sprawie pomocy państwa dla lotnisk i linii lotniczych. Skorygowany projekt ocenia obecne prawne oraz ekonomiczne podstawy publicznego finansowania portów oraz linii lotniczych, jak również warunki uznania takiego finansowania za pomoc publiczną w znaczeniu określonym przez Artykuł 107 (1) Traktatu. Ocena Komisji została oparta na analizie sytuacji panującej obecnie na rynku lotniczym oraz na doświadczeniach nabytych podczas analizy zagadnienia pomocy publicznej dla sektora lotniczego w przeszłości. Projekt wytycznych w języku polskim jest dostępny tutaj: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/aviation_guidelines_pl.pdf

 

Opinie można przesyłać  do 25 września 2013 r.  w każdym oficjalnym języku UE. Przy składaniu opinii należy zaznaczyć, czy jest ona złożona przez obywatela, organizację, czy też organ publiczny. Jeśli organizacja jest zarejestrowana w Rejestrze służącym przejrzystości, należy podać numer identyfikacyjny. Jeśli organizacja nie jest zarejestrowana, może to zrobić on-line na stronie Rejestru (http://europa.eu/transparency-register/index_pl.htm ). Opinie od organizacji niezarejestrowanych zostaną opublikowane oddzielnie. W przypadku wyraźnego zaznaczenia, że dana opinia jest poufna, nie zostanie ona opublikowana. Więcej szczegółów na stronie poświęconej konsultacjom: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/index_en.html

 

Dane kontaktowe:

Odpowiedzialny dział: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji – dział ds. pomocy państwa (transport).

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Ref.: „HT.2635″

 

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Registry

Ref.: „HT 2635″

1049 Bruksela

BELGIA