Drukuj

Zapraszamy na spotkanie w sprawie zgłoszonych przedsięwzięć do Kontraktu Lubuskiego

Zapraszamy na spotkanie informacyjne ws. złożonych przez Państwa partnerskich koncepcji w ramach Kontraktu Lubuskiego, narzędzia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w wymiarze terytorialnym. Spotkanie odbędzie się 19 listopada br. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (Sala Kolumnowa na 1 piętrze).
Chcemy przekazać Państwu nasze generalne uwagi, spostrzeżenia i opinie dotyczące partnerskich koncepcji zgłoszonych w ramach naboru, który zakończył się 16 września br. Ponadto przekażemy również bieżące informacje dotyczące negocjacji projektu RPO – Lubuskie 2020. Kontrakt Lubuski będzie realizowany w ramach programu, który jest obecnie w finalnej fazie uzgadniania z Komisją Europejską, a jego ostateczne zapisy będą miały wpływ na planowane przez Państwa przedsięwzięcia. Jednocześnie spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Państwa pytania w przedmiotowym zakresie.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu drogą elektroniczną pod adresem:
sekretariat.dr@lubuskie.pl