Drukuj

Złóż projekt do programu „Horyzont 2020″

Informujemy, że Komisja Europejską opublikowała pierwszych 64 zaproszeniach do składania wniosków z nowego programu badań i innowacji UE na lata 2014-2020 „Horyzont 2020”.

 

Zaproszenia dotyczą programu na lata 2014-2015, zaproszenia wraz z zasadami zaproszeń i powiązanych działań oraz wskazówkami dla wnioskodawców dotyczącymi składania wniosków są dostępne na stronie „portalu uczestnika”: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

 

W pierwszym programie prac „Horyzontu” na lata 2014-2015 wyszczególnionych zostało 12 obszarów tematycznych, którym odpowiadają opublikowane dziś zaproszenia do składania wniosków:

1)  Spersonalizowana opieka zdrowotna (budżet na 2014: 549 mln € )

2)  Zrównoważone bezpieczeństwo żywności (budżet na 2014: 138 mln €)

3)  Niebieski wzrost: uwalniając potencjał mórz i oceanów (budżet na 2014: 100 mln €)

4)  Bezpieczeństwo cyfrowe (budżet na 2014: 47 mln €)

5)  Inteligentne miasta i społeczności (budżet na 2014: 92 mln €)

6)  Konkurencyjna gospodarka niskoemisyjna (budżet na 2014: 359 mln €)

7)  Efektywność energetyczna (budżet na 2014: 98 mln €)

8)  Mobilność na rzecz wzrostu (budżet na 2014: 375 mln €)

9)  Odpady: recycling, ponowne wykorzystanie zasobów i odzyskiwanie surowców (budżet na 2014: 73 mln €)

10)   Innowacje wodne: zwiększanie ich wartości dla Europy (budżet na 2014: 67 mln €)

11)   Przezwyciężanie kryzysu: nowe pomysły, strategie i struktury zarządzania dla Europy (budżet na 2014: 35 mln €)

12)   Zdolność opierania się katastrofom: ochrona i bezpieczeństwo społeczeństwa, w tym adaptacja do zmian klimatu (budżet na 2014: 72 mln €)

pobierz załącznik z podziałem środków

Całkowity budżet ogłoszonych zaproszeń na 2014 rok wynosi 2 mld. euro. Oceny i wyboru projektów zgodnie z kryteriami programu Horyzont 2020, którym przyznane zostanie finansowanie dokona panel niezależnych ekspertów.

Szczegółowe informacje na temat ubiegania się o dofinansowanie z Horyzont 2020 są dostępne w przewodniku programu: „Horizon 2020 online manual”: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html  

Więcej informacji o programie Horyzont 2020 na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/   Informacji udzielają również Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK), KPK w Polsce jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk: http://www.kpk.gov.pl