Drukuj

Zostań ekspertem z zakresu prowadzenia rozszerzonych konsultacji społecznych dotyczących inwestycji w biogazownie

Województwo Lubelskie realizuje ogólnokrajowy projekt pn. Stworzenie sieci ekspertów w zakresie prowadzenia rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie. Celem głównym projektu jest stworzenie sieci neutralnych ekspertów, którzy będą potrafili przeprowadzić proces konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie w lokalnych JST jako osób pierwszego kontaktu zarówno dla inwestora zainteresowanego uruchomieniem biogazowni, jak i dla lokalnej społeczności zaniepokojonej potencjalną inwestycją. Również dostarczenia wsparcia merytorycznego w zakresie planowania dialogu pomiędzy potencjalnym inwestorem a społecznością lokalną na etapie przedinwestycyjnym.

Materiały dotyczące naboru na warsztaty dostępne na stronie internetowej www.ozekonsultacje.lubelskie.pl